Emballering i det meste af Europa

Gemidan A/S tilbyder indpakning i materialer fra brændbart affald til genbrugsmaterialer, samt dyrefoder (fx. majsensilage og roesnitter) i runde baller.

Vi har emballeret i såvel Danmark som Skandinavien og det øvrige Europa siden 1996. Vores medarbejderes erfaring sikrer en kompetent håndtering hele vejen.

Størstedelen af det brændbare affald i de industrialiserede lande sendes i dag til forbrænding. Balning er derfor en god og miljøvenlig løsning ved mellemlagring - især i perioder, hvor forbrændingskapaciteten er lav, for eksempel ved driftsstop, eller ved sæsonforskydning, hvor affaldsmængden udlignes over året for at opnå bedre energiudnyttelse.

Rundballer

Gemidan A/S’s rundballepressere gør det muligt at håndtere større og mindre opgaver.

Emballeringsmaskinernes mobilitet gør, at vi kan tilbyde yderst fleksible løsninger, idet vi kan samkøre med flere anlæg ad gangen, afhængigt af opgavens karakter.

Hver opgave tilpasses individuelle behov, og vi er gerne behjælpelige med rådgivning omkring såvel pladsindretning som håndtering af ballerne samt øvrige spørgsmål, der måtte opstå.
 

Novagraf A/S