Produktion og afsætning af biomasse

Hos Gemidan A/S er vi opmærksomme på det energivenlige og økonomiske potentiale, der ligger i udnyttelsen af biomasse nu og i fremtiden.

Derfor tilbyder vi også vores kunder, at de gennem os kan afsætte deres produktion af bioaffald og energivenligt brændsel fra bionedbrydeligt materiale, som eksempelvis haveaffald, rødder og stød, der kan bruges i produktionen af vedvarende energi.

Udnyttelsen af biomasse er en moderne og langsigtet løsning, der er med til at nedbringe udgifterne i forbindelse med produktion og bortskaffelse af affald.

Ekspert i formidling af affald til energiformål

Gemidan A/S tilbyder via sin samarbejdspartner Geminor AS afsætning af affald til energigenvinding i det meste af det nordlige Europa.

Vi formidler affald som alternativt brændsel for vore kunder. Derved opnås ikke bare den mest miljømæssige, men også den mest økonomisk optimale løsning på affaldsproblemerne.

Der formidles bl.a. affald til og fra følgende andre lande: Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Holland, England, Irland

Geminor AS er et af de største affaldsformidlingsselskaber/tradingselskaber for affald i Norden og er specialiseret inden for energi-genanvendelse.

Netværket til forbrændingsanlæg i Europa strækker sig fra mindre anlæg til de kapacitetsmæssige største og mest moderne anlæg.

Derfor kan Gemidan gennem samarbejdet med Geminor tilbyde vores kunder en optimal afsætningsløsning – både økonomisk, praktisk og med hensyn til miljøet.

Afsætning af kompost

Gemidan A/S tilbyder desuden afsætning af forskellige kompostprodukter som fx. landbrugskompost, vækstmedier og borgerkompost.

 

Novagraf A/S